Tekst natječaja za upis učenika u I. razred

Obrtnička i tehnička škola Ogulin

Ogulin, J. J. Strossmayera 2

Telefon: 047/522-931

Telefaks: 047/522-162

E-mail:otsog@otsog.hr

Klasa: 602-01/22-01/29

URBROJ:2133-52-22-5

Ogulin, 6. lipnja 2022.

                                                                              

Predmet: Tekst natječaja za upis učenika u I. razred (Tekst natječaja za preuzimanje u Wordu )

2022./2023. školske godine u Obrtničku i tehničku školu Ogulin

 

Na temelju Odluke o upisu učenika  u srednje škole Ministarstva znanosti i obrazovanja, klasa:602-03/22-06/00004, URBROJ:533-05-22-0027 od 18. svibnja 2022., Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole  klasa:602-03/14-05/00011, URBROJ:533-25-15-0009, od 29. travnja 2015., Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (NN br:47/17.) i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (NN br:39/2022.) Obrtnička i tehnička škola Ogulin objavljuje natječaj za upis učenika u I. razred 2022./2023. školske godine.

 

Šifra

 

Naziv programa

 

Trajanje

 

Odjel

 

Br. učen.

 

Bod. prag

 

Predmeti važni za upis

 

Zdravstveni zahtjevi

040104 Elektrotehničar 4 1 15 55 hrvatski jezik, prvi strani jezik, matematika, fizika, tjelesna i zdravstvena kultura i tehnička kultura uredan vid, dubinski (prostorni) vid i raspoznavanje boja, uredna ravnoteža i stabilno stanje svijesti, uredno kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje, uredna funkcija mišićno-koštanog sustava, uredna funkcija srčano-žilnog i dišnog sustava
014233 Tehničar za računalstvo 4 1 15 55 hrvatski jezik, prvi strani jezik, matematika, fizika, tjelesna i zdravstvena kultura i tehnička kultura uredan vid, stereovid i raspoznavanje boja, uredan sluh, uredno kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje, uredna funkcija mišićno-koštanog sustava.
012703 CNC operater/CNC operaterka IG 3 1   10 hrvatski jezik, prvi strani jezik, matematika uredan vid, dubinski (prostorni) vid, raspoznavanje boja, uredna funkcija mišićno-koštanog sustava, uredna funkcija dišnog i srčano-žilnog sustava, uredno kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje, uredna funkcija kože na šakama i podlakticama, stabilno stanje svijesti i uredna ravnoteža
014233 Automehaničar 3 0,33   6 hrvatski jezik, prvi strani jezik, matematika uredan vid, raspoznavanje boja, uredna funkcija mišićno-koštanog, dišnog i srčano-žilnog sustava, uredno kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje, stabilno stanje svijesti, uredna ravnoteža, uredna funkcija kože na šakama i podlakticama.
013533 Strojobravar 3 0,34 6 hrvatski jezik, prvi strani jezik, matematika uredan vid, raspoznavanje boja, uredna funkcija mišićno-koštanog, dišnog i srčano-žilnog sustava, uredno kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje, stabilno stanje svijesti, uredna ravnoteža, uredna funkcija kože na šakama i podlakticama.
013833 Vodoinstalater 3 0,33   6 hrvatski jezik, prvi strani jezik, matematika uredan vid, dubinski (prostorni) vid, raspoznavanje boja, uredna funkcija mišićno-koštanog, dišnog i srčano-žilnog sustava, uredno kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje, stabilno stanje svijesti, uredna ravnoteža, uredan nalaz kože na šakama i podlakticama.
121133 Stolar 3 0,50 12 hrvatski jezik, prvi strani jezik, matematika uredan vid, uredan dubinski (prostorni) vid, raspoznavanje osnovnih boja, uredna funkcija mišićno-koštanog sustava, uredna funkcija dišnog sustava, uredna funkcija srčano-žilnog sustava, uredna funkcija kože na otkrivenim dijelovima tijela, uredna ravnoteža i stabilno stanje svijesti, uredno kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje, odsutnost alergije na profesionalne alergene.
141103 Vozač motornog vozila 3  0,66 12 hrvatski jezik, prvi strani jezik, matematika uredan vid, uredan dubinski (prostorni) vid, uredan noćni vid, raspoznavanje boja, uredan sluh, sposobnost funkcionalnog glasovno-jezično-govornog izražavanja u svrhu uspostavljanja komunikacije, uredno kognitivno, emocionalne, psihomotoričko i perceptivno funkcioniranje, uredna funkcija dišnog sustava, uredna funkcija mišićno-koštanog sustava, uredna funkcija srčano-žilnog sustava, uredna funkcija krvi i krvotvornog sustava, uredna ravnoteža i stabilno stanje svijesti.
250333 Frizer

 

3 0,50 12 hrvatski jezik, prvi strani jezik, matematika uredan vid, raspoznavanje boja, uredno kognitivno i emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje, uredna funkcija dišnog i mišićno-koštanog sustava, uredna funkcija kože na otkrivenim dijelovima tijela, odsutnost alergije na profesionalne alergene

Na mrežnoj stranici: http://www.upisi.hr nalazi se popis svih obrazovnih programa koji se mogu upisati, zajedno s uvjetima upisa.

U  školi se kao obvezni strani jezik izvode engleski jezik i njemački jezik. Dodatna provjera znanja iz stranog jezika za učenike koji ga nisu učili u osnovnoj školi, na temelju pisanog zahtjeva roditelja učenika Školi, provodi se 29. 6. 2022. za ljetni upisni rok, a 23. 8. 2022. za jesenski upisni rok. Natjecanje iz znanja koje se vrednuje pri upisu, a određuje ga Škola za program: elektrotehničar –  Natjecanje mladih tehničara;  tehničar za računalstvo – Natjecanje iz područja informatike – računalstva (Infokup). Za sve programe, osim za učenike s teškoćama u razvoju, uvjet za upis je zdravstvena sposobnost kandidata koja se dokazuje liječničkom svjedodžbom medicine rada. Za zanimanja: automehaničar, strojobravar, vodoinstalater, stolar i frizer Ugovor o provedbi praktične nastave (kupiti 3 primjerka u Narodnim novinama ili knjižari), roditelj ili skrbnik učenika, sklapa s obrtnikom, ustanovom ili poduzećem. Dokumente za upis (liječnička svjedodžba medicine rada o nepostojanju kontraindikacija za željeno zanimanje, Ugovor o provedbi praktične nastave, potpisani obrazac o upisu u 1. razred srednje škole (upisnicu), te ostale dokumente kojima su ostvarena dodatna prava za upis) potrebno je predati u ljetnom roku od 11.07.2022. do 13.07.2022. od 07:00 do 15:00 sati u Obrtničku i tehničku školu Ogulin, J. J. Strossmayera 2, Ogulin ili poslati elektroničkim putem na adresu:tajnistvo.otsog@gmail.com. U jesenskom roku dokumentacija se dostavlja od 29.8.2022. do 30.8.2022. od 7,00 sati do 13,00 sati u Obrtničku i tehničku školu Ogulin, J. J. Strossmayera 2, Ogulin ili poslati elektroničkim putem na adresu: tajnistvo.otsog@gmail.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Kandidati koji u školu ne dostave upisnicu i potrebnu dokumentaciju gube pravo na upis i upućuju se na sljedeći upisni rok.

Ravnateljica

                                           Zrinka Ceranić – Jurković, dipl.ing.

Print Friendly, PDF & Email