Drvo, promet i osobne uslugeUpute za izradbu i obranu završnog rada

Upute za izradbu i obranu završnog rada Upute za izradbu i obranu završnog rada učenika zanimanja tehničar za željeznički promet

Plan rada Stručnog vijeća šumarstva, prerade i obrade drva, prometa i logistike i osobnih usluga zaštite i drugih usluga

 

Mjesec
R. br.
Planirana aktivnost
Rujan 1. Konstituiranje Stručnog vijeća
2. Izrada operativno izvedbenih programa
3. Izrada individualnih programa usavršavanja
4. Pravilnik o ocjenjivanju u JMO
5. Prednosti i nedostaci pojedinih nastavnih metoda
Listopad 1. Korištenje računala u nastavi
2. Power Point
3. Potrebe kabineta i radionica
4. Posjet sajmu AMBIJENTA
5. Stručni seminari
Studeni 1. Ocjenjenost učenika
2. Metode poučavanja
3. Stručna literatura
4. Učenici koji polažu razliku u programima
5. Praktična nastava u školi i kod obrtnika
Prosinac 1. Realizacija nastavnih programa
2. Izostanci učenika
3. Ispiti za učenike koji polažu razliku
4. Mentorstvo
5. Zaključivanje ocjena
Siječanj 1. Analiza I. polugodišta
2. Sudjelovanje u radu županijskog stručnog vijeća
3. Pomoć učeniku u savladavanju nastavnog sadržaja
4. Priprema tema za završni ispit
5. Priprema pitanja za završni ispit
Veljača 1. Održavanje školskih natjecanja
2. Priprema kontrolnih ispita
3. Problemi u nastavi struke
4. Zlostavljanje djece
Ožujak 1. Županijska i regionalna natjecanja
2. Korelacija između predmeta
3. Kontrolni ispiti
4. Analiza i izvanredni kontrolni ispiti
Travanj 1. Promidžbeni materijali (pomoć u nastavi)
2. Održavanje županijskog stručnog skupa
3. Priprema za završni ispit
4. Stručna ekskurzija ( želj.promet)
Svibanj 1. Realizacija nastavnih programa
2. Stručni seminari
3. Kraj nastavne godine završnim razredima
4. Završni ispiti i Državna matura
5. Ispiti za učenike koji polažu razredne ispite
Lipanj 1. Realizacija nastavnih programa
2. Priprema za završni i pomoćnički ispit
3. Stručna praksa
4. Sređivanje pedagoške dokumentacije
5. Izbor predsjednika stručnog vijeća
Print Friendly, PDF & Email