Područje rada: STROJARSTVOZanimanje: VODOINSTALATER
Trajanje obrazovanja : 3 godine
Broj učenika : 8

 

Vodoinstalateri

Posao vodoinstalatera je postavljanje instalacija koje će omogućiti nesmetan i siguran dotok vode od glavnoga voda do trošila u stanovima, radionicama, tvornicama i slično. Vodoinstalateri  postavljaju  higijensko-sanitarne uređaje: kade, umivaonike, školjke, izljeve i dr.

Kao i mnogi drugi majstori, tako  i vodoinstalateri mogu dobiti gotov  nacrt (shemu) instalacije, a ako takva nacrta nema, mogu ga i sami skicirati. Nakon utvrđene sheme postavljanja instalacija, određuju se vrste i količine potrebnoga materijala za postavljanje iste . Cijevi  koje će se koristiti mogu se rezati i savijati. Po potrebi se izrađuju  navoji, postavljaju nosači, spojnice i prirubnice.

U  zidovima se moraju osigurati rupe i kanali u koje će se postaviti cijevi. Kad je instalacija dovršena, priključuje se na dovod vode, provjerava se brtvljenje na spojevima i priključcima te se otklanjaju  eventualni nedostaci. Nakon svih obavljenih provjera rada sustava, postavljeni se uređaj ili instalacija može pustiti u rad.

Za bavljenje ovim zanimanjem potrebna je kvalitetna fizička sprema i dobro opće zdravstveno stanje. Kao i za većinu sličnih zanimanja  nužna je sposobnost za rješavanje tehničkih problema te strpljivost i točnost u radu.

Osposobljavanje traje tri godine. U školi se odvija teorijska i praktična  nastava. Teorijska nastava  sastoji se  od temeljnih općih predmeta i stručnih predmeta nužnih za svladavanje samog posla. Na praktičnom dijelu nastave učenik stječe praktična znanja iz područja svoga obrazovanja. Dio praktične nastave odvija se i u  vodoinstalaterskoj radionici u školi u kojoj  učenik kroz  praktični rad  primjenjuje teorijska  znanja stečena u školi.

Na kraju školovanja polaže se završni ispit kojim naučnici dokazuju svoju osposobljenost i samostalnost u obavljanju zanimanja za koje su se školovali.  Oni koji ostanu raditi u zanimanju  najprije rade kao pomoćnici vlasnika vodoinstalaterske radionice, a nakon dvije godine rada i položenog majstorskog ispita mogu otvoriti vlastiti obrt.

Nastavni predmeti tijekom trogodišnjeg školovanja i tjedni broj sati

 Nastavni predmet I II III
1.  Hrvatski jezik 3 3 3
2.
 Engleski / Njemački jezik 2 2 2
3.  Povijest 2
4.  Matematika 2 2 2
5.  Politika i gospodarstvo 2
6.  Tehničko crtanje 2
7.  Tehnička mehanika 2
8.  Tehnički materijali 2
9.  Tehnologija obrade i montaže 2
10.  Računalstvo 2
11.  Tjelesna i zdravstvena kultura 2 2 2
12.  Etika / Vjeronauk 1 1 1
13.  Elementi strojeva 2
14.  Tehnologija vodoinstalacije 2 3
15.  Elementi protoka 2
16.  Praktična nastava obrade i montaže 14
17.  Praktična nastava vodoinstalacije 18 18
18.  Stručna praksa 182 182 35

 

Nastavni predmeti značajni za upis:
→    Hrvatski jezik, Matematika, 1. strani jezik

Dodatni bodovi:
→    1., 2.,  ili 3. osvojeno mjesto kao član skupine, u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja, na državnom ili međunarodnom natjecanju u znanju iz: Hrvatskog jezika, Matematike, Stranog jezika
→    1., 2., ili 3 . osvojeno mjesto kao  član natjecatelj  školskog  sportskog društva (bodovi se ostvaruju temeljem  službene evidencije  Hrvatskog školskog  športskog  saveza).

Zdravstveni zahtjevi:
Uredan vid, uredan dubinski (prostorni) vid, raspoznavanje osnovnih boja, uredna funkcija mišićno-koštanog sustava, uredna funkcija dišnog sustava, uredna funkcija srčano-žilnog sustava, uredna funkcija kože na otkrivenim dijelovima tijela, uredna ravnoteža i stabilno stanje svijesti, uredno kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje, odsutnost alergije na profesionalne alergene.

Posebni zahtjevi:
–    obvezna liječnička svjedodžba Medicine rada o nepostojanju kontraindikacija za željeno zanimanje
–    sklapanje Ugovora o provedbi praktične nastave s obrtnikom ili poduzećem

Vodoinstalateri

 

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *