OstaloGodišnji plan i program Škole 2016./2017.
Školski kurikulum
Kalendar
Etički kodeks
Osoba za zaštitu dostojanstva
Kućni red
Ovjera prijepisa svjedodžbi Financije
Pristup informacijama Službena putovanja
Natječaji za radna mjesta Tablice uspjeha
Udžbenici u šk.god. 2016./2017.
Raspored pisanih zadaća – 2016./2017.
Razne tiskanice

Članovi Školskog odbora Obrtničke i tehničke škole Ogulin, Ogulin, J. J. Strossmayera 2:

1.1. Predstavnici Nastavničkog vijeća
1.1.1. Vesna Žilić Vrbanić
1.1.2. David Fabijan
1.2. Predstavnik Vijeća roditelja
1.2.1. Nada Paušić
1.3. Predstavnici Osnivača – Karlovačka županija
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.4.  Predstavnik radničkog vijeća – sindikata
1.4.1. Zvonko Galić