Humanističke znanostiPlan rada Stručnog vijeća humanističkih znanosti

 

Mjesec
R. br.
Planirana aktivnost
Rujan 1. Izrada plana i programa rada stručnog vijeća
2. Individualni planovi i programi usavršavanja nastavnika, e – Dnevnik
3. Izrada i rasprava o školskom kurikulumu
4. Prigodno obilježavanje Dana Škole i Dana Grada
5. Uključivanje u kampanju “Europski tjedan kretanja“
Listopad 1. Ujednačavanje elemenata ocjenjivanja, udžbenici i nast. pomagala
2. Rad učeničkog športskog kluba – organizacija natjecanja
3. Prigodno obilježavanje Dana kruha i plodova zemlje
4. Roditeljski odgoj – utjecaj na razvoj ličnosti
5. Državna matura – županijska stručna vijeća, rasprava o rezultatima
Studeni 1. Raščlamba uspjeha i rada u prvom tromjesečju
2. Organizacija prvenstva Škole u odbojci
3. EKO – škola i energetska učinkovitost ( primjena u našoj školi)
4. Prednosti i rizici interneta
Prosinac 1. Kurikulum – vannastavni sadržaji u pojedinim predmetima
2. Božić u obitelji, te božićni običaji u ogulinskom kraju
3. Prigodno obilježavanje Božića u školi
Siječanj 1. Raščlamba uspjeha i rada u nastavi
2. Stručno usavršavanje nastavnika
3. Mjere za poboljšanje uspjeha učenika, što je dobra nastava
4. Obilježavanje Dana sjećanja na holokaust
Veljača 1. Izvješća nastavnika sa stručnih seminara, pripreme natjecanja
2. Sukobi i načini rješavanja sukoba
3. Vrste ocjenjivanja i napredovanje u vrednovanju učenika
4. Nasilje u školi i kako ga spriječiti
Ožujak 1. Civilno društvo – odgoj za demokraciju
2. Temeljna nastavna umijeća – kompetencije nastavnika
3. Razredni ugođaj –  uređenje panoa u kabinetu
4. Moralnost kao dio identiteta nastavnika, mogućnosti zlouporabe autoriteta
5. Kvaliteta nastavnog procesa i nastavne pripreme – informatizacija
Travanj 1. Uskrs u obitelji i uskrsni običaji ogulinskog kraja
2. Raščlamba uspjeha u nastavi
3. Stručno usavršavanje nastavnika
4. Održiva proizvodnja i potrošnja (Dan planeta Zemlje)
Svibanj 1. Organizacija prvenstva Škole u nogometu
2. Izvješća nastavnika sa seminara
3. Europski tjedan – Dan EU, identitet RH u europskim integracijama
4. Samovrjednovanje škole – elementi uspjeha nastavnika
Lipanj 1. Raščlamba uspjeha u nastavi i rada stručnog vijeća
2. Ocjena vlastitog rada u razredu – mini anketa
3. Pripreme za rad stručnog vijeća u novoj školskoj godini

 

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *