Sektor: ELEKTROTEHNIKA I RAČUNALSTVOZanimanje: TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO
Trajanje obrazovanja : 4 godine
Broj učenika : 24

Tehničar za računalstvo

 

Tehničar  za računalstvo bavi se računalima. On sastavlja, servisira i održava sklopovsku opremu ili hardver računala. Instalira gotove programe prema potrebama i željama korisnika ili programe za provjeru ispravnosti rada računala. Djelokrug rada ovoga zanimanja je u specijaliziranim tvrtkama za sastavljanje i servisiranje računala, odjelima za nabavu komponenata za elektroničke uređaje te u proizvodnji nekih komponenata elektroničkih uređaja ili pomoćne opreme. Tehničari za računalstvo rade i u tvrtkama u kojima su računala uključena u proces rada (proizvodne, financijske, zdravstvene, izdavačke organizacije i organizacije drugih djelatnosti) gdje je potrebno održavanje računala i računalskih mreža. 

Tehničar za računalstvo nabavlja  komponente (matična ploča, procesor, memorija, grafička kartica, tvrdi disk, disketna jedinica) i provjerava njihovu ispravnost prije ugradnje. Nakon spajanja ulazno-izlaznih jedinica (tipkovnice, monitora, pisača), uključuju računalo i provjeravaju ispravnost radom na računalu, koristeći se programima prilagođenim za tu svrhu.

Pri održavanju i servisiranju računala moraju se uočiti, a potom otkloniti neispravnosti. Pri tomu se služe programskim tehnikama testiranja neispravnosti, mjernim instrumentima i primjerenim alatom.

Dograđivanje dodatne opreme, instaliranje programa i proširivanje mogućnosti rada računala, npr. proširivanje memorije, dodavanje tvrdih diskova, zvučne kartice, spajanje modema, također ulazi u posao tehničara za računalstvo. Upoznaje se s barem jednim objektno orijentiranim programskim jezikom koji kasnije koristi za izradu programa. Napredno koristi paket uredskih alata koji mu omogućavaju izradu profesionalnih tekstualnih, tabličnih i prezentacijskih dokumenata, te baze podataka.

Svjedodžba tehničara za računalstvo dobiva se nakon završene srednje  škole, koja traje četiri godine i položenog završnog ispita. Opći stručni sadržaji u prvim dvjema godinama srednjeg obrazovanja te posebni programski sadržaji matematičkog i prirodoslovnog područja, kao i širokog temeljnog obrazovanja na području elektrotehnike dobra su osnova za nastavak školovanja na  veleučilištima i sveučilištima u području tehničkih znanosti. Izborni i fakultativni programi iz struke u dvije godine obrazovanja priprema su za prilagođavanje u zapošljavanju.

 

Nastavni predmeti tijekom četverogodišnjeg školovanja i tjedni broj sati

 Nastavni predmet I II III IV
1.  Hrvatski jezik 3 3 3 3
2.  
 Engleski / Njemački jezik 2 2 2 2
3.  Povijest 2 2
4.  Geografija 2 1
5.  Politika i gospodarstvo 2
6.  Tjelesna i zdravstvena kultura 2 2 2 2
7.  Matematika 3 3 3 3
8.  Fizika 2 2 2 2
9.  Kemija 2
10.  Biologija 1
11.  Etika / Vjeronauk 1 1 1 1
12.  Računalstvo 3 3
13.  Izborni program: Računalstvo 3 2
14.  Tehničko crtanje i dokumentiranje 3
15.  Osnove elektrotehnike 5 4
16.  Radioničke vježbe 4 4 4 4
17.  Mjerenja u elektrotehnici 4
18.  Elektrotehnički materijali i komponente 2
19.  Finomehanička tehnika 2
20.  Elektronički sklopovi 5
21.  Digitalna elektronika 2
22.  Električni strojevi i uređaji 2
23.  Informacije i komunikacije 2
24.  Automatsko vođenje procesa 2
25.  Elektronička instrumentacija 2
26.  Sklopovska oprema računala 3
27.  Sustavna programska potpora 2
28.  Dijagnostika i održavanje uređaja 3
29.  Stručna praksa u trgovačkim društvima-javnim ustanovama je preko ljeta sljedeći broj sati: 80 80 42

 

Nastavni predmeti značajni za upis:
→    Hrvatski jezik, Matematika, 1. strani jezik, Fizika, Kemija, Tehnička kultura

Dodatni bodovi:
→    1., 2.,  ili 3. osvojeno mjesto kao član skupine, u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja, na državnom ili međunarodnom natjecanju u znanju iz: Hrvatskog jezika, Matematike, Stranog jezika, Fizike, Kemije (po izboru škole), te Tehničke kulture
→    1., 2., ili 3 . osvojeno mjesto kao  član natjecatelj  školskog  sportskog društva (bodovi se ostvaruju temeljem  službene evidencije  Hrvatskog školskog  športskog  saveza).

Zdravstveni zahtjevi:
Uredan vid, dubinski (prostorni) vid i raspoznavanje boja, uredna ravnoteža i stabilno stanje svijesti, uredno kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje, uredna funkcija mišićno-koštanog sustava, uredna funkcija srčano-žilnog i dišnog sustava.

Posebni zahtjevi:
–    obvezna liječnička svjedodžba Medicine rada o nepostojanju kontraindikacija za željeno zanimanje

 

Tehničar za računalstvo

 

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *