Sektor: ELEKTROTEHNIKA I RAČUNALSTVOZanimanje: TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO
Trajanje obrazovanja : 4 godine

Tehničar za računalstvo

 

Tehničar  za računalstvo bavi se računalima. On sastavlja, servisira i održava sklopovsku opremu ili hardver računala. Instalira gotove programe prema potrebama i željama korisnika ili programe za provjeru ispravnosti rada računala. Djelokrug rada ovoga zanimanja je u specijaliziranim tvrtkama za sastavljanje i servisiranje računala, odjelima za nabavu komponenata za elektroničke uređaje te u proizvodnji nekih komponenata elektroničkih uređaja ili pomoćne opreme. Tehničari za računalstvo rade i u tvrtkama u kojima su računala uključena u proces rada (proizvodne, financijske, zdravstvene, izdavačke organizacije i organizacije drugih djelatnosti) gdje je potrebno održavanje računala i računalskih mreža. 

Tehničar za računalstvo nabavlja  komponente (matična ploča, procesor, memorija, grafička kartica, tvrdi disk, disketna jedinica) i provjerava njihovu ispravnost prije ugradnje. Nakon spajanja ulazno-izlaznih jedinica (tipkovnice, monitora, pisača), uključuju računalo i provjeravaju ispravnost radom na računalu, koristeći se programima prilagođenim za tu svrhu.

Pri održavanju i servisiranju računala moraju se uočiti, a potom otkloniti neispravnosti. Pri tomu se služe programskim tehnikama testiranja neispravnosti, mjernim instrumentima i primjerenim alatom.

Dograđivanje dodatne opreme, instaliranje programa i proširivanje mogućnosti rada računala, npr. proširivanje memorije, dodavanje tvrdih diskova, zvučne kartice, spajanje modema, također ulazi u posao tehničara za računalstvo. Upoznaje se s barem jednim objektno orijentiranim programskim jezikom koji kasnije koristi za izradu programa. Napredno koristi paket uredskih alata koji mu omogućavaju izradu profesionalnih tekstualnih, tabličnih i prezentacijskih dokumenata, te baze podataka.

Svjedodžba tehničara za računalstvo dobiva se nakon završene srednje  škole, koja traje četiri godine i položenog završnog ispita. Opći stručni sadržaji u prvim dvjema godinama srednjeg obrazovanja te posebni programski sadržaji matematičkog i prirodoslovnog područja, kao i širokog temeljnog obrazovanja na području elektrotehnike dobra su osnova za nastavak školovanja na  veleučilištima i sveučilištima u području tehničkih znanosti. Izborni i fakultativni programi iz struke u dvije godine obrazovanja priprema su za prilagođavanje u zapošljavanju.

 

Nastavni predmeti tijekom četverogodišnjeg školovanja i tjedni broj sati

Nastavni predmet I.r II.r III.r IV.r
1. Hrvatski jezik 3 3 3 3
2. Strani jezik 2 2 3 3
3. Povijest 2 2
4. Geografija 2 1
5. Politika i gospodarstvo 2
6. Tjelesna i zdravstvena kultura 2 2 2 2
7. Etika / Vjeronauk 1 1 1 1
8. Matematika 4 4 4 4
9. Fizika 3 3 3 3
10. Kemija 2
11. Biologija 1
Modul: Osnove informacijsko komunikacijske tehnologije
12. Tehničko i poslovno komuniciranje 2
13. Upotreba informacijske tehnologije u uredskom poslovanju 2
14. Tehničko dokumentiranje 2
15. Uvod u baze podataka 1
Modul: Osnove računalstva
16. Osnove računala 2
17. Građa računala 3
18. Operacijski sustavi 2
19. Praktične osnove računalstva 2
20. Algoritmi i programiranje 2 3
Modul: Elektronika
21. Osnove elektrotehnike 4
22. Uvod u elektroniku 2
23. Digitalna logika 3
Modul: Računalne mreže i sigurnost
24. Uvod u računalne mreže 2
25. Računalne mreže 2
26. Konfiguriranje računalne mreže i servisa 3
27. Sigurnost informacijskih sustava 2
Modul: Mikroupravljači
28. Mikroupravljači 2
29. Ugradbeni računalni sustavi 2
Modul: Programiranje
30. Dizajn baza podataka 2
31. Skriptni jezici i web programiranje 2 2
UKUPNO 31 32 27 27
Programerski izborni modul 1
32. Primijenjena matematika 1 2
33. Napredno i objektno programiranje 2 2
34. Multimedija 2 1
Programerski izborni modul 2
32. Primijenjena matematika 1 2
33. Napredno i objektno programiranje 2 2
35. Programiranje mobilnih uređaja 2 1
Programerski izborni modul 3
32. Primijenjena matematika 1 2
33. Napredno i objektno programiranje 2 2
36. Web dizajn 2 1
Sistemski izborni modul 1
37. Dijagnostika i održavanje informacijskih sustava 3 2
38. Poslužitelji operacijskih sustava 2
39. Multimedija 2 1
Sistemski izborni modul 2
37. Dijagnostika i održavanje informacijskih sustava 3 2
38. Poslužitelji operacijskih sustava 2
40. Programiranje mobilnih uređaja 2 1
Sistemski izborni modul 3
37. Dijagnostika i održavanje informacijskih sustava 3 2
38. Poslužitelji operacijskih sustava 2
41. Web dizajn 1
S V E U K U P N O 31 32 32 32

 

Tehničar za računalstvo

 

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *