Upisi 2017./2018.Na temelju Odluke o upisu učenika u srednje škole Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, klasa: 602-03/17-06/00015, URBROJ: 533-25-17-0005 od 12. svibnja 2017. i Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole klasa: 602-03/14-05/00011, URBROJ: 533-25-15-0009, od 29. travnja 2015.

Obrtnička i tehnička škola Ogulin objavljuje natječaj za upis
učenika u I. razred 2017./2018. školske godine:

Pročitajte kompetan tekst natječaja za upis u našu školu >>
Jedinstveni popis zdravstvenih zahtjeva >>
Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u šk. god. 2017./2018. >>
Pravilnik o elementima i kriterijima >>
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole >>

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *