CNC operaterSektor: STROJARSTVO, BRODOGRADNJA I METALURGIJA

Zanimanje: CNC operater/CNC operaterka

Trajanje obrazovanja : 3 godine

 

CNC operater radi u tvrtkama strojne obrade, u pogonima održavanja i proizvodnje strojnih dijelova i uređaja. Obrazovanjem za ovo zanimanje stječu se kompetencije za samostalno obavljanje poslova i radnih zadataka rukovanja klasičnim i numerički upravljanim alatnim strojevima (NUAS) u proizvodnji kao i izradi strojnih dijelova pri remontu strojeva i uređaja.  Samostalno izrađuje jednostavnije tehničke crteže i skice, a složenije očitava kako bi prema njima mogao izrađivati izratke. Radi na upravljačkim računalima na numerički kontroliranim strojevima, podešava ih, održava i popravlja. Za sve se proračune, skiciranja i crteže koristi odgovarajućim računalnim programima, naročito vezanim uz crtanje na računalu (AutoCAD, Catia, SolidEge). Koristi se programom za simulaciju koji služi za programiranje CNC stroja i izvođenje 3D simulacija obrade.

CNC operater mora se znati samostalno služiti korisničkim programima vezanim uz zanimanje, naročito vezanim uz crtanje na računalu (Auto CAD, Catia, SolidEge). Također treba poznavati glavne dijelove numerički upravljanih alatnih strojeva, njihovu ulogu te principe i pravila rada stroja, kako bi mogao izvršavati podešavanje i pripremu za izvođenje zadanih operacija te redovno održavanje i popravljanje strojeva. Mora posjedovati znanja o alatima, principu rada i postupcima pripreme alata za rad na numerički upravljanim alatnim strojevima, znanja o primjeni programa za izradu izratka na numerički upravljanim alatnim strojevima te znanja o izradi istog.

Potrebna je dodatna spremnost za korištenje stručne literature te praćenje i usvajanje novih znanja i tehnologija. Najvažnije psihofizičke sposobnosti za uspješno obavljanje poslova navedenog zanimanja su: sposobnost prostornog predočavanja, smisao za crtanje, smisao za rješavanje mehaničkih problema i dobar vid. Poželjna je preciznost i odgovornost u radu.

CNC operateri zapošljavaju se u radionicama strojne obrade, u pogonima za održavanje i proizvodnju strojnih dijelova i uređaja, u industrijskim i obrtničkim radionicama i tvrtkama. Moguće je zapošljavanje u svim industrijskim djelatnostima te u privatnom poduzetništvu.

Završetak srednjoškolskog programa obrazovanja učenici završavaju izradom i obranom završnog rada i tako stječu kvalifikaciju za tržište rada.

 

NASTAVNI PLAN:

Red. br. Nastavni predmet 1. god. 2. god. 3. god.
A OPĆEOBRAZOVNI DIO
1. Hrvatski jezik 3 3 3
2. Engleski jezik 2 2 2
3. Povijest 2
4. Vjeronauk-Etika 1 1 1
5. Politika i gospodarstvo 2
6. Tjelesna i zdravstvena kultura 2 2 2
7. Matematika 2 2 2
UKUPNO A 12 12 10
B STRUKOVNI DIO
8. Osnove računalstva 1
9. Tehničko crtanje 1
10. Tehnička mehanika 1
11. Tehnički materijali 1
12. Elementi strojeva 2
13. Osnove automatizacije 1
14. Tehnologija obrade materijala 1
15. CNC strojeva 1
16. Posluživanje CNC strojeva 2
17. CAD-CAM tehnologije 1 2
18. Tehnologija održavanja alatnih strojeva 1
UKUPNO B 5 5 7
C IZBORNI DIO
19. Tehničko crtanje 1 1 1
20. Tehnička mehanika
21. CNC strojevi
22. CAD-CAM tehnologije
23. Posluživanje CNC strojeva
UKUPNO C 1 1 1
D PRAKTIČNA NASTAVA
24. Praktična nastava 14 14 14
UKUPNO D 14 14 14
UKUPNO A + B +C + D 32 32 32

 

Print Friendly, PDF & Email