KNJIŽNICASlužbena web stranica knjižnice: kotsog 

 

Radno vrijeme školske knjižnice:
od ponedjeljka do petka od 7.30 do 13.30 sati

Školska knjižnica smještena je u novosagrađenom dijelu školskih zgrada (na katu), u lijepom prostoru u kojem veći dio zauzimaju police s knjigama i radni dio, a manji dio čini prostor čitaonice.

Ukupnost knjižnične građe je primjerena i stalno se dopunjava. Najveći dio čine lektirni naslovi, a dobra je zastupljenost stručnih knjiga, priručnika, enciklopedija, rječnika i ostale literature, koja je velika pomoć učenicima pri izradi seminarskih i maturalnih radova, a također i nastavnicima u njihovom radu. Knjižničnu građu popunjava i određeni broj video i audio kazeta, CD-a i DVD-a, kompjutorskih programa.

Nabava nove građe vrši se prema unaprijed zacrtanom planu, koji je izrađen na temelju potreba i želja korisnika, te prema postojećem stanju u knjižnici. Pri tome se nastoji fond obogatiti sa što više stručne literature, te knjigama iz lektire i lijepe književnosti. Knjižnica raspolaže s televizorom, videorekorderom, radiokazetofonom s CD-om, umreženim kompjutorima spojenim na Internet, LCD projektorima, kopirnim aparatom, skenerom.

U knjižnicu redovito pristiže oko dvadeset i pet časopisa i novina, koji se mogu svakodnevno pogledati, prelistati i pročitati u prostoru čitaonice, a mogu se i dati na posudbu. Neki od njih su: Drvo znanja, Meridijani, Priroda, National Geographic,Majstor, Školske novine, Autopartner, Čovjek i svemir, Drvo, Eko revija, Vijenac, Jezik, Olimp dr.

Prema kućnom redu knjižnice korisnik može odjednom zadužiti najviše tri knjige, a rok za vraćanje istih je deset dana. Časopisi se mogu zadužiti na pet dana. Udžbenici se daju na posudbu do kraja nastavne, a iznimno do kraja školske godine.

Pozivamo sve korisnike da svoje slobodno vrijeme korisno iskoriste u prostoru školske knjižnice i čitaonice, gdje mogu pogledati knjige, časopise i novine, učiti, pisati zadaće, istraživati pomoću kompjutora i pri tome doći do novih i zanimljivih informacija i sadržaja.

Korisnici školske knjižnice su svi učenici i djelatnici Škole. Usluge koje pruža školska knjižnica su besplatne.

Opći pojmovi iz knjižničarstva

Školska knjižnica je organizirana zbirka knjižnične građe. Kroz djelatnost knjižničnog osoblja nabavlja, obrađuje, čuva i daje na upotrebu građu radi zadovoljavanja obrazovnih, kulturnih, informacijskih i stručnih potreba korisnika.

Knjižnična građa

Sva građa koja pristiže u knjižnicu, koja se u knjižnici obrađuje, čuva i daje na korištenje naziva se knjižničnom građom. Obuhvaća: knjige, brošure, časopise, novine, muzikalije, rukopise, planove, crteže, karte, audiovizuelnu i elektroničku građu.

Klasifikacija

Klasifikacija je postupak raspoređivanja ili razvrstavanja knjižnične građe prema stručnim skupinama.
U našoj se knjižnici koristi Univerzalna decimalna klasifikacija (UDK). Prema ovoj se klasifikaciji knjižnična građa razvrstava u 10 osnovnih skupina koje se označavaju brojevima od 0-9 na slijedeći način:

0 Općenito: znanost i znanje, dokumentacija, knjižničarstvo, računalstvo
1 Filozofija, psihologija, logika, etika
2 Religija, teologija
3 Društvene znanosti: sociologija, politika, pravo, ekonomija, odgoj i obrazovanje, vojništvo
4 Slobodna skupina
5 Prirodne znanosti: matematika, fizika, kemija, biologija, zaštita okoliša, astronomija
6 Promijenjene znanosti: medicina, tehnika, tehnologija, industrije
7 Umjetnost, rekreacija, zabava, sport
8 Jezici, lingvistika, književnost
9 Geografija, biografije, povijest

Unutar svake stručne skupine knjige su poredane abecednim redom prema prezimenima pisaca.

Signatura

Signatura je oznaka prema kojoj jedinica knjižnične građe zauzima mjesto na polici, a ispisana je na knjižničnoj građi, listiću, džepiću i naljepnici. Sastoji se od tri dijela:

1. Klasifikacijske oznake
2. Početnih slova prezimena pisca
3. Početnog slova naslova djela

Primjer:

796 …….klasifikacijska oznaka za sport
MAT…….MATAJA, Ž.
ž………..Život za sport i od sporta

Referentna zbirka

Obuhvaća enciklopedije, leksikone, rječnike, atlase, bibliografije, adresare, imenike i dr. Namijenjena je studijskom radu i ne smije se iznositi iz prostora knjižnice.

Informacija (obavijest)
Informacija je skup podataka s pripisanim značenjem. Osnovni je element komunikacije koji, primljen u određenoj situaciji, povećava čovjekovo znanje. Čovjek posjeduje znanje koje je stekao rođenjem, a dalje ga stječe iskustvom, učenjem i informiranjem.

Nastajanjem, prikupljanjem, organizacijom, tumačenjem, pohranjivanjem, pretraživanjem, širenjem i uporabom informacija bavi se informacijska znanost.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *