Sektor: ELEKTROTEHNIKA I RAČUNALSTVOZanimanje: ELEKTROTEHNIČAR
Trajanje obrazovanja : 4 godine

 

Elektrotehničar

 

Elektrotehničar obavlja poslove tehničkog projektiranja, proizvodnje i kontrole različitih elektrotehničkih proizvoda. Može raditi u pripremi razvojne tehnološke i operativne dokumentacije proizvoda u raznim telekomunikacijskim poduzećima, elektroindustriji i elektroprivredi.  Uz pomoć drugih stručnjaka izrađuje sheme, sastavlja tehničke proračune i izrađuje crteže dijelova nekog elektrotehničkog uređaja; određuje način, potrebne materijale te odgovarajuće alate i strojeve za izradu određenog proizvoda; konstruira i montira složene uređaje te obavlja ispitivanja i kontrolu elektrotehničkih proizvoda i njihovih dijelova. Također, može raditi na održavanju elektroenergetskih strojeva, uređaja i opreme; planiranju, konstruiranju i praćenju izgradnje električnih mreža te na ispitivanju i održavanju električnih generatora, energetskih transformatora i agregata. Poslovi uključuju  i popravak neispravnih uređaja i elektrotehničkih aparata.

Poželjne osobine su: preciznost, savjesnost i odgovornost na radu te poslovna komunikativnost. Poslovi elektrotehničara zahtijevaju dobar vid. Poželjne su sposobnosti prostornog predočavanja, tehničkog i analitičkog rješavanja problema. Snalaženje u novim situacijama nužno je za uspješnost u radu.

Svjedodžba elektrotehničara dobiva se nakon završene srednje elektrotehničke škole, koja traje četiri godine i položenog završnog ispita. Opći stručni sadržaji u prvim dvjema godinama srednjeg obrazovanja te posebni programski sadržaji matematičkog i prirodoslovnog područja, kao i širokog temeljnog obrazovanja na području elektrotehnike dobra su osnova za nastavak školovanja na  veleučilištima i sveučilištima u području tehničkih znanosti. Izborni i fakultativni programi iz struke u dvije godine obrazovanja priprema su za prilagođavanje u zapošljavanju.

Nastavni predmeti tijekom četverogodišnjeg školovanja i tjedni broj sati

 I. OPĆEOBRAZOVNI DIO
Nastavni predmet I.r II.r III.r IV.r
1.  Hrvatski jezik 3 3 3 3
2.  Strani jezik 2 2 2 2
3.  Povijest 2 2
4.  Geografija 2 1
5.  Politika i gospodarstvo 2
6.  Tjelesna i zdravstvena kultura 2 2 2 2
7.  Etika / Vjeronauk 1 1 1 1
8.  Matematika 4 4 4 4
9.  Fizika 3 3 3 3
10.  Kemija 2
11. Biologija 1
12.  Računalstvo 2 2
UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO 24 20 15 17
II. POSEBNI STRUČNI DIO
13.  Tehničko crtanje i dokumentiranje 2
14.  Osnove elektrotehnike 4 3
15.  Mjerenja u elektrotehnici 3
16. Elektrotehnički materijali i komponente 2
17. Automatsko vođenje procesa 2
18.  Radioničke vježbe 2 4
19. Izborni blok 17 13
UKUPNO POSEBNI STRUČNI DIO 8 12 17 15
S V E U K U P N O   (I. dio + II. dio) 32 32 32 32
STRUČNA PRAKSA    (sati godišnje) 80 80 40
IZBORNI BLOK
20.  Elektronički sklopovi 2
21. Strojarstvo 2
22. Električni strojevi 4
23. Sklopni aparati 2
24. Električne instalacije 2
25.  Elektroenergetika 2
26.  Energetska elektronika 2
27.  Elektromotorni pogoni 2
28. Radioničke vježbe 4 4
IZBORNI PROGRAM
29. Digitalna elektronika 1
30. Računalstvo 1
31. Električne mreže 2
UKUPNO 17 13

 

Elektrotehničar

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *