Sektor: ELEKTROTEHNIKA I RAČUNALSTVOZanimanje: ELEKTROTEHNIČAR
Trajanje obrazovanja : 4 godine
Broj učenika : 24

 

Elektrotehničar

 

Elektrotehničar obavlja poslove tehničkog projektiranja, proizvodnje i kontrole različitih elektrotehničkih proizvoda. Može raditi u pripremi razvojne tehnološke i operativne dokumentacije proizvoda u raznim telekomunikacijskim poduzećima, elektroindustriji i elektroprivredi.  Uz pomoć drugih stručnjaka izrađuje sheme, sastavlja tehničke proračune i izrađuje crteže dijelova nekog elektrotehničkog uređaja; određuje način, potrebne materijale te odgovarajuće alate i strojeve za izradu određenog proizvoda; konstruira i montira složene uređaje te obavlja ispitivanja i kontrolu elektrotehničkih proizvoda i njihovih dijelova. Također, može raditi na održavanju elektroenergetskih strojeva, uređaja i opreme; planiranju, konstruiranju i praćenju izgradnje električnih mreža te na ispitivanju i održavanju električnih generatora, energetskih transformatora i agregata. Poslovi uključuju  i popravak neispravnih uređaja i elektrotehničkih aparata.

Poželjne osobine su: preciznost, savjesnost i odgovornost na radu te poslovna komunikativnost. Poslovi elektrotehničara zahtijevaju dobar vid. Poželjne su sposobnosti prostornog predočavanja, tehničkog i analitičkog rješavanja problema. Snalaženje u novim situacijama nužno je za uspješnost u radu.

Svjedodžba elektrotehničara dobiva se nakon završene srednje elektrotehničke škole, koja traje četiri godine i položenog završnog ispita. Opći stručni sadržaji u prvim dvjema godinama srednjeg obrazovanja te posebni programski sadržaji matematičkog i prirodoslovnog područja, kao i širokog temeljnog obrazovanja na području elektrotehnike dobra su osnova za nastavak školovanja na  veleučilištima i sveučilištima u području tehničkih znanosti. Izborni i fakultativni programi iz struke u dvije godine obrazovanja priprema su za prilagođavanje u zapošljavanju.

Nastavni predmeti tijekom četverogodišnjeg školovanja i tjedni broj sati

 Nastavni predmet I II III IV
1.  Hrvatski jezik 3 3 3 3
2.  Engleski / Njemački jezik 2 2 2 2
3.  Povijest 2 2
4.  Geografija 2 1
5.  Politika i gospodarstvo 2
6.  Tjelesna i zdravstvena kultura 2 2 2 2
7.  Matematika 4 4 4 4
8.  Fizika 3 3 3 3
9.  Kemija 2
10.  Biologija 1
11.  Etika / Vjeronauk 1 1 1 1
12.  Računalstvo 3 3
13.  Tehničko crtanje i dokumentiranje 3
14.  Osnove elektrotehnike 5 4
15.  Radioničke vježbe 2 4 4 4
16.  Izborni predmet: Digitalna elektronika 1
17.  Mjerenja u elektrotehnici 4
18.  Elektrotehnički materijali i komponente 2
19.  Elektronički sklopovi 3
20.  Strojarstvo 2
21.  Električni strojevi 5
22.  Sklopni aparati 3
23.  Električne instalacije 4
24.  Automatsko vođenje procesa 2
25.  Elektroenergetika 3
26.  Energetska elektronika 3
27.  Elektromotorni pogoni 3
28.  Izborni program: Računalstvo 2
29.  Izborni program: Električne mreže 1
30.  Stručna praksa u trgovačkim društvima-javnim ustanovama je preko ljeta sljedeći broj sati: 80 80 42

 

Nastavni predmeti značajni za upis:
→    Hrvatski jezik, Matematika, 1. strani jezik, Fizika, Kemija, Tehnička kultura

Dodatni bodovi:
→    1., 2.,  ili 3. osvojeno mjesto kao član skupine, u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja, na državnom ili međunarodnom natjecanju u znanju iz: Hrvatskog jezika, Matematike, Stranog jezika, Fizike, Kemije (po izboru škole), te Tehničke kulture
→    1., 2., ili 3 . osvojeno mjesto kao  član natjecatelj  školskog  sportskog društva (bodovi se ostvaruju temeljem  službene evidencije  Hrvatskog školskog  športskog  saveza).

Zdravstveni zahtjevi:
Uredan vid, dubinski (prostorni) vid i raspoznavanje boja, uredna ravnoteža i stabilno stanje svijesti, uredno kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje, uredna funkcija mišićno-koštanog sustava, uredna funkcija srčano-žilnog i dišnog sustava.

Posebni zahtjevi:
–    obvezna liječnička svjedodžba Medicine rada o nepostojanju kontraindikacija za željeno zanimanje

 

Elektrotehničar

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *