Strojarstvo, brodogradnja i metalurgijaNekoliko fotografija učenika na praktičnoj nastavi u školskim radionicama automehanike, vodoinstalacija…

Više >>

*****************************************************************

Plan rada Stručnog vijeća strojarstva, brodogradnje i metalurgije

 

Mjesec
R. br.
Planirana aktivnost
Rujan 1. Izrada plana i programa stručnog vijeća
2. Individualni planovi i programi usavršavanja
3. Izrada izvedbeno operativnih planova i programa
4. Usklađivanje programa
5. Obnova softvera na računalima u strojarstvu
Listopad 1. JMO planovi i programi
2. Potrebna stručna literatura, oprema i alat
3. Opremanje strojarskih učionica, atestiranje strojeva
4. Opremanje auto kabineta
5. Opremanje učionice za tehničko crtanje
Studeni 1. Ocijenjenost učenika
2. Značaj ručne obrade u obrazovanju strojara
3. Organizacija i izvještaji sa stručnih seminara
4. Izostanci učenika
5. Seminar – Praktična nastava
Prosinac 1. Organizacija nastave u strojnoj obradi
2. Kraj nastave, uspjeh zaključno sa drugim kvartalom
3. Planiranje rasporeda strojeva u strojnoj obradi za mogućnost odvajanja dijela učionice za teoretski dio
4. MIG-MAG zavarivanje
5. Novi instalacijski sustavi
Siječanj 1. Analiza uspjeha u prva dva kvartala
2. Stručno usavršavanje
3. Rukovanje strojem EMCO PC TURN 55
4. Redovni i izvanredni kontrolni ispiti
5. Vozila na hibridni pogon
Veljača 1. Klasični sustavi paljenja otto motora
2. Stručno usavršavanje
3. Učeničke mape
4. Praćenje učenika na praktičnoj nastavi
5. Priprema učenika za natjecanja
Ožujak 1. Priprema tema za pomoćnički ispit
2. Novi materijali i tehnike spajanja vodoinstalacija
3. Izvješće sa stručnih usavršavanja
4. Praćenje učenika na praktičnoj nastavi
5. Natjecanje učenika
Travanj 1. Priprema testova za pomoćnički ispit
2. Pomoć učenicima pri izradi pripreme za pomoćnički ispit
3. Analiza rezultata takmičenja učenika
Svibanj 1. Potrebe za opremanjem radionica
2. Usklađivanje kriterija za ocjenjivanje
3. Ocjenjenost i uspjeh završnih razreda
4. Analiza rezultata natjecanja učenika
Lipanj 1. Provedba pomoćničkog ispita
2. Analiza uspjeha u nastavi
3. Realizacija plana i programa
4. Susret sa obrtnicima
5. Analiza rada Stručnog vijeća

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *