Projekt “Tolerancija na full jer nasilje nije cool!”

“Tolerancija na full jer nasilje nije cool!” naziv je novog projekta Ženske grupe Korak. Ciljana skupina su  učenici 2. i 3. razreda svih srednjih škola Karlovačke županije. Cilj je smanjiti stopu nasilja u toj dobi, odnosno djelovati preventivno, budući da je zabilježen porast nasilja među mladima. U školama su u tijeku uvodna predavanja. Cilj je izdvojiti po dvoje učenika iz svake škole koji će imati ključnu ulogu u projektu te će do kraja projekta provoditi edukacije za svoje vršnjake.

dsc01873-800

I naša je škola uključena u projekt te će učenici u dogovoru s knjižničarkom Ivom Brajdić i voditeljicom projekta Davorkom Bišćan slijediti daljnje korake projekta nakon uvodnog predavanja koje je održano 28. studenog 2017.

dsc01875-800

dsc01876-800

dsc01878-800

Print Friendly, PDF & Email