Podjela svjedodžbi završnim razredima

Opraštamo se od još jedne generacije maturanata. Na današnjoj svečanoj sjednici ravnateljica Zrinka Ceranić-Jurković poručila je učenicima sljedeće: “Pred vama je život u koji samostalno stupate, život stvarnosti pred kojim se  nećete moći sakriti iza svojih roditelja ili školskih zidova. Neka vas u svemu vode ljudski ideali: ljubav, istina i rad.”

Odlični učenici prigodno su nagrađeni, a vrijedi ih spomenuti. To su:

Nikolina Sabljak, 4.b

Ivan Brletić, 3.d

Jakov Burić, Martin Moguš, Luka Turković, 4.a

Također, nagrađeni su i učenici koji su se svojim radom i zalaganjem posebno istaknuli u radu Škole i promidžbi Škole, a to su:

Martin Moguš, Luka TurkovićLuka Matešić, Albert Mioč, Ivan Puškarić, David Gašparović, 4.a

Ivan Turković, 4.b

Nadica Mišić, 4.c

Print Friendly, PDF & Email