Plan rada Stručnog vijeća matematike, fizike, kemije, biologije i informatike

Stručno vijeće vijeće matematike, fizike, kemije, biologije i informatike čine predmetni nastavnici: matematika-Vlasta Luketić, Mirjana Štimac; fizika-Renata Kasunić, kemija-Milan Zelić, biologija-Nataša Muža i računalstvo-Davorka Božičević i Bojan Grba

Mjesec
R. br.
Planirana aktivnost
Rujan 1. Konstituiranje Stručnog vijeća
2. Dogovor o izradi plana rada Stručnog vijeća
3. Individualni plan i program permanentnog usavršavanja nastavnika
4. Izvješća sa stručnih usavršavanja
5. Ocjenjivanje učenika-elementi ocjenjivanja, literatura učenika i  nastavnika (metodički priručnici)
Listopad 1. Pripreme učenika za školsko natjecanje
2. Problemi nastave po razrednim odjelima
3. Informatičko obrazovanje nastavnika
4. Psihologija komunikacije i rješavanje sukoba
Studeni 1. Mjere za poboljšanje uspjeha slabijih učenika
2. Izvješća sa stručnih usavršavanja
3. Primjena računala u nastavi-ogledni sat
Prosinac 1. Suradničko učenje
2. E-dnevnik
3. Tekuća pitanja
Siječanj 1. Analiza prostornih, materijalnih, organizacijskih i drugih uvjeta u kojima se odvija nastava
2. Rasprava o uspjehu na kraju 1. polugodišta
3. Ispravljanje negativnih ocjena
4. Izvješća sa stručnih usavršavanja
5. Aktualna problematika
Veljača 1. Dogovor oko realizacije međunarodnog matematičkog natjecanja “Klokan bez granica”
2. Pripreme učenika za županijska natjecanja iz matematike, fizike i računalstva
3. Primjena računala u nastavi
4. Vanjsko vrednovanje znanja učenika u tehničkim školama
Ožujak 1. Razrada teme iz pedagoško-psihološko-metodičkog kompleksa
2. Korištenje Interneta u nastavi
3. Promjene u odgojno-obrazovnom sustavu
Travanj 1. Analiza rezultata postignutog na županijskom natjecanju
2. Vrednovanje učeničkog znanja
3. Primjena računala u nastavi
4. Razrada teme iz područja aktualnih pitanja društvene i političke sredine: Ljudska prava
Svibanj 1. Usklađivanje kriterija za donošenje zaključne ocjene učenika
2. Izvješća sa stručnih usavršavanja
3. Tekuća pitanja
Lipanj 1. Analiza uspjeha na kraju 2013./2014. šk. god.
2. Kako poboljšati nastavu-prijedlog mjera uputiti ravnatelju
Srpanj 1. Analiza rada stručnog vijeća – priprema za sjednicu Nastavničkog vijeća
2. Izbor novog voditelja stručnog vijeća
Kolovoz 1. Analiza satnice
2. Analiza uspjeha nakon drugog popravnog roka

 

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *