Natječaj za dodjelu stipendija učenicima na području Karlovačke županije u šk. god. 2019./2020.