Droga: (ne)rješiv problem

"Droga: (ne)rješiv problem"Knjiga “Droga: (ne)rješiv problem” autora Dubravka Klarića koncipirana je kroz devet poglavlja kroz koja čitatelj može pratiti povijesni osvrt zlouporabe droge, međunarodne aspekte o zlouporabi droga i stanje u Hrvatskoj, droge koje se najčešće pojavljuju u zlouporabi i aspekti zlouporabe, osobnost ovisnika i kriminal, uloge i zadaće pojedinih čimbenika u suzbijanju i prevenciji zlouporabe droga.

Autor je magistar kriminalistike i najveći dio radnog vijeka proveo je na poslovima suzbijanja zlouporabe droga, i to od ulične redukcije droge, suzbijanja sekundarnog kriminala ovisnika o drogama, do suzbijanja transnacionalnog organiziranog zločina koji se veže uz zlouporabu droga. Napisao je i objavio nekoliko knjiga sa ovom tematikom, a u našem knjižnom fondu nalazi se njegova knjiga “Crni trag droge”.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *