BBC micro:bitovi

Naša nastavnica Renata Kasunić,dipl.ing. prisustvovala je 13. Simpoziju o nastavi fizike koji je održan u Zadru i sudjelovala je na radionici Upotreba mikroračunala u nastavi fizike te prošla osnovnu radionicu.
Vratila se izuzetno zadovoljna korištenjem BBC micro:bitova. Želja joj je da dio nastave i mjerenja odradi s micro:bitovima kako bi se učenicima približile nove tehnologije te kako bi ih se motiviralo na korištenje i usavršavanje.
U našoj školi obrazujemo učenike za zanimanja elektrotehničar i tehničar za računalstvo, koji su također zainteresirani za primjenu novih tehnologija u svojim područjima.

micro-bit1

micro-bit2

microbit-3

Škola je dobila 20 mikroračunala. Zainteresirani nastavnici  planiraju pohađati radionice koje organizira udruga Croatian Makers.

Print Friendly, PDF & Email