Prijedlog procedure praćenja i naplate prihoda i primitaka

FISKALNA ODGOVORNOST

Pozivamo sve zainteresirane subjekte da dostave svoje eventualne prijedloge i/ili primjedbe na Prijedlog procedure praćenja i naplate prihoda i primitaka do 29. ožujka 2019. na e-mail:tajnistvo.otsog@gmail.com

190319-procedura_pracenja_i naplate _prihoda i primitaka

Print Friendly, PDF & Email