Edukacija: “Internalizirani i eksternalizirani poremećaji kod mladih”

U sklopu  projektu Udruge Radost „ Edukacija odgojno obrazovnih djelatnika na području mentalnog zdravlja„ u kojem je naša škola partner, Ines Galetić Žagar, mag.psych., održala je predavanje Internalizirani i eksternalizirani poremećaji kod mladih. Nakon predavanja uslijedio je međusobni razgovor i razmjenom iskustava. Cilj projekta je povećanje znanja i senzibiliziranosti o mentalnim tegobama.  Prepoznavanje simptoma poremećaja od strane nastavnika, te traženje stručne pomoći može uvelike pomoći kvalitetnom pristupu mladoj osobi i umanjivanju posljedica internaliziranih i eksternaliziranih poremećaja kod mladih.

sdr
Print Friendly, PDF & Email