Područje rada: STROJARSTVOZanimanje: VODOINSTALATER
Trajanje obrazovanja : 3 godine

 

 

Vodoinstalateri

Posao vodoinstalatera je postavljanje instalacija koje će omogućiti nesmetan i siguran dotok vode od glavnoga voda do trošila u stanovima, radionicama, tvornicama i slično. Vodoinstalateri  postavljaju  higijensko-sanitarne uređaje: kade, umivaonike, školjke, izljeve i dr.

Kao i mnogi drugi majstori, tako  i vodoinstalateri mogu dobiti gotov  nacrt (shemu) instalacije, a ako takva nacrta nema, mogu ga i sami skicirati. Nakon utvrđene sheme postavljanja instalacija, određuju se vrste i količine potrebnoga materijala za postavljanje iste . Cijevi  koje će se koristiti mogu se rezati i savijati. Po potrebi se izrađuju  navoji, postavljaju nosači, spojnice i prirubnice.

U  zidovima se moraju osigurati rupe i kanali u koje će se postaviti cijevi. Kad je instalacija dovršena, priključuje se na dovod vode, provjerava se brtvljenje na spojevima i priključcima te se otklanjaju  eventualni nedostaci. Nakon svih obavljenih provjera rada sustava, postavljeni se uređaj ili instalacija može pustiti u rad.

Za bavljenje ovim zanimanjem potrebna je kvalitetna fizička sprema i dobro opće zdravstveno stanje. Kao i za većinu sličnih zanimanja  nužna je sposobnost za rješavanje tehničkih problema te strpljivost i točnost u radu.

Osposobljavanje traje tri godine. U školi se odvija teorijska i praktična  nastava. Teorijska nastava  sastoji se  od temeljnih općih predmeta i stručnih predmeta nužnih za svladavanje samog posla. Na praktičnom dijelu nastave učenik stječe praktična znanja iz područja svoga obrazovanja. Dio praktične nastave odvija se i u  vodoinstalaterskoj radionici u školi u kojoj  učenik kroz  praktični rad  primjenjuje teorijska  znanja stečena u školi.

Na kraju školovanja polaže se završni ispit kojim naučnici dokazuju svoju osposobljenost i samostalnost u obavljanju zanimanja za koje su se školovali.  Oni koji ostanu raditi u zanimanju  najprije rade kao pomoćnici vlasnika vodoinstalaterske radionice, a nakon dvije godine rada i položenog majstorskog ispita mogu otvoriti vlastiti obrt.

Nastavni predmeti tijekom trogodišnjeg školovanja i tjedni broj sati

VODOINSTALATER JMO

I. OPĆEOBRAZOVNI DIO
Nastavni predmet I. raz II. raz III. raz
1. Hrvatski jezik 3 3 3
2.
Strani jezik 2 2 2
3. Povijest 2
4. Politika i gospodarstvo 2
5. Tjelesna i zdravstvena kultura 1 1 1
6. Etika / Vjeronauk 1 1 1
UKUPNO 9 9 7
II. STRUČNO TEORIJSKI DIO S IZBORNOM NASTAVOM
7. Osnove računalstva 1,5
8. Matematika u struci 2 1 1
9. Tehničko crtanje 1,5
10. Osnove tehničkih materijala 1
11. Osnove tehničke mehanike 2
12. Elementi strojeva i protoka 2
13. Osnove automatizacije 2
14. Nove tehnologije 2
15. Izborna nastava – Osnove tehničkih materijala 1
16. Izborna nastava – Matematika u struci 1 1
17. Izborna nastava – Osnove tehničke mehanike 1
18. Izborna nastava – Osnovni standardi strojarstva 1
UKUPNO 7 7 7
III. PRAKTIČNI DIO
A1 – Praktična nastava u školi s vježbama – max. 340 270 160
              Praktična nastava u školskoj radionici – max. 270 165 32
              Tehnologija obrade i montaže 70
              Tehnologija strojarskih instalacija 105
              Tehnologija vodoinstalacija 128
A2 – Praktična nastava u radnom procesu 560 630 640
UKUPNO PRAKTIČNA NASTAVA A1 + A2 900 900 800

 

Vodoinstalateri

 

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *