Drvo, promet i osobne uslugeUpute za izradbu i obranu završnog rada

Upute za izradbu i obranu završnog rada Upute za izradbu i obranu završnog rada učenika zanimanja tehničar za željeznički promet

Plan rada Stručnog vijeća OBRADE DRVA, ŽELJEZNIČKOG PROMETA I OSOBNIH USLUGA

Stručno vijeće čine predmetni nastavnici: Mirjana Mrvoš, Damir Mihaljević,Gordana Mihaljević, Maja Šajn, Tomislav Rendulić, Marija Brcković

Mjesec Planirana aktivnost
Rujan 1. Konstituiranje Stručnog  vijeća
2. Izrada operativno izvedbenih programa
3. Izrada individualnih programa usavršavanja
4. Pravilnik o ocjenjivanju u JMO
5. Prednosti i nedostaci pojedinih nastavnih metoda
Listopad 1. Korištenje računala u nastavi
2. Power Point
3. Potrebe kabineta i radionica
4. Posjet sajmu AMBIJENTA
5. Stručni seminari
Studeni 1. Ocjenjenost učenika
2. Metode poučavanja
3. Stručna literatura
4. Učenici koji polažu razliku u programima
5. Praktična nastava u školi i kod obrtnika
Prosinac 1. Realizacija nastavnih programa
2. Izostanci učenika
3. Ispiti za učenike koji polažu razliku
4. Mentorstvo
5. Zaključivanje ocjena
Siječanj 1. Analiza I. polugodišta
2. Sudjelovanje u radu županijskog stručnog vijeća
3. Pomoć učeniku u savladavanju nastavnog sadržaja
4. Priprema tema za završni ispit
5. Priprema pitanja za završni ispit

Veljača

1.
2.  Održavanje školskih  natjecanja
3. Priprema kontrolnih ispita
4. Problemi u nastavi struke

Ožujak

1. Zlostavljanje djece
2. Županijska i regionalna natjecanja
3. Korelacija između predmeta
4. Kontrolni ispiti

Travanj

1. Analiza i izvanredni kontrolni ispiti
2. Promidžbeni materijali (pomoć u nastavi)
3. Održavanje županijskog stručnog skupa
4. Priprema za završni ispit

Svibanj

1. Stručna ekskurzija ( želj.promet)
2. Realizacija nastavnih programa
3. Stručni seminari
4. Kraj nastavne godine završnim razredima
5. Završni ispiti i Državna matura

Lipanj

1. Ispiti za učenike koji polažu razredne ispite
2. Realizacija nastavnih programa
3. Priprema za završni  i pomoćnički ispit
4. Stručna praksa
5. Sređivanje pedagoške dokumentacije
Izbor predsjednika stručnog vijeća

                                                   Voditelj Stručnog vijeća:Maja Šajn, dipl.ing.

Print Friendly, PDF & Email