Sektor: PROMET I LOGISTIKAZanimanje: TEHNIČAR ZA ŽELJEZNIČKI PROMET
Trajanje obrazovanja : 4 godine

Tehničar za željeznički promet

Tehničar za željeznički promet regulira promet vlakova i željezničkih vozila na kolodvoru i  pruzi. Nadzire poslove rastavljanja i sastavljanja novih vlakova te premještanje vagona s jednog kolosijeka na drugi. Regulira i osigurava vozni put vlaka, odnosno ulazak, izlazak i polazak vlakova kroz kolodvor. Tehničar za željeznički promet ispostavlja naloge o promjenama u prometu za vozno osoblje. Vodi operativne poslove i usklađuje vozni red željezničkoga prometa te priprema izvješća.  Poslovi tehničara za željeznički promet uključuju vođenje operativnih poslova i usklađivanje voznog reda putničkog i teretnog prometa; reguliranje prometa vlakova unutar zone željezničkog sustava po prostornim odsjecima od jednog do drugog službenog mjesta; organiziranje službe i rukovođenje službom na vlaku od polaznog do uputnog kolodvora; usklađivanje operativnih poslova i vođenje zapisnika o operativnim poslovima vezanim uz željeznički promet, poput: utovara i istovara vozila, uskladištavanje robe u tranzitu, usklađivanje operativnih poslova i vođenje zapisnika o operativnim poslovima vezanim na prijevoz putnika i tereta. Odgovara za provedbu poslova i radnih zadataka iz djelokruga svog opisa poslova.

Za obavljanje poslova tehničara za željeznički promet, potrebno je završiti srednje strukovno obrazovanje u trajanju od četiri godine.  Vještine za rad stječu se na praktičnoj nastavi.  Nakon završetka srednjoškolskog obrazovanja učenici stječu uvjete za polaganje ispita državne što im omogućuje  nastavak školovanja na visokoškolskoj razini. Prilikom odabira željenog fakulteta učenici imaju potpunu slobodu odabira, tj. nisu ograničeni na odabir isključivo tehničkih fakulteta već se prema rezultatima ispita državne mature mogu  natjecati za upis na bilo koje sveučilište u Republici Hrvatskoj.

Nastavni predmeti tijekom četverogodišnjeg školovanja i tjedni broj sati

 Nastavni predmet I.r II.r III.r IV.r
1. Hrvatski jezik 3 3 3 3
2. 
Strani jezik 2 2 2 2
3. Povijest 2 2
4. Geografija 2 2
5. Etika / Vjeronauk 1 1 1 1
6. Politika i gospodarstvo 2
7. Tjelesna i zdravstvena kultura 2 2 2 2
8. Matematika 3 3 3 3
9. Fizika 2 2
10. Kemija 2
11. Biologija 1
12. Psihologija komunikacije 2
13. Računalstvo 2 2
14. Osnove prijevoza i prijenosa 2
15. Tehničko crtanje 2
16. Osnove elektrotehnike 3
17. Osnove strojarstva 3
18. Tehnička sredstva željeznice 4
19. Transportna mehanizacija 2
20. Tehnologija željezničkog prometa 3 4 4
21. Prijevoz stvari 2 4 4
22. Prijevoz putnika 4 4
23. Uporaba vagona 3
24. Praktične vježbe 7 4
IZBORNI SADRŽAJ
25. Ekonomika prometa 2
SVEUKUPNO 32 32 32 32
STRUČNA PRAKSA (sati godišnje) 80 80 do 40

 

Tehničar za željeznički promet

 

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *