Prijedlog Statuta Obrtničke i tehničke škole Ogulin – javna rasprava

Pozivamo sve zainteresirane subjekte da dostave svoje eventualne prijedloge i/ili primjedbe na Prijedlog Statuta Obrtničke i tehničke škole Ogulin do 5. listopada 2020. na e-mail: tajnistvo.otsog@gmail.com

Statut srpanj 2020. radna verzija za UO

Print Friendly, PDF & Email