Financije 

Financije 2019.

POLUGODIŠNJI OBRAČUN

BILJEŠKE 01.01.-30.06. 2019.

 

Pregled_sklopljenih_ugovora_2018

Financije  2018.

Pregled sklopljenih ugovora 2018
Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima
Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji
Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza
Bilanca
Izvještaj o obvezama
Bilješke uz Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima
Financijje 2018 prikazane u excelovoj tablici

Financije  2017.

Izmjena i dopuna Plana nabave za 2018. godinu
Plan nabave za 2018. godinu

Pregled sklopljenih ugovora 2017

Financije  2016.

Plan nabave za 2017. godinu

Financije  2015.

Plan nabave za 2016. godinu
Pregled sklopljenih ugovora 2015Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima
Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji
Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza
Bilanca
Izvještaj o obvezama
Bilješke uz Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *